HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Kontingent

Kontingent angivet som helårligt, fra august 2015 til juni 2016. Halvårlig kontingent kan betales for efterårssæson. Ved start i klubben forår 2016, kan der kun betales halvårligt frem til juni.

Betaling over netbank anvend FIK + 01 ++ 3054489 eller overførsel til reg. nr.1551 konto 3054489 Husk at skrive dit navn på indbetaling, så regnskabsfører kan se at du har betalt!

(A) Børnefamiliekontingent – et barn kr. 780,00
Et barn, der modtager undervisning. Forældre er omfattet af medlemskabet. Hvis en eller begge forældre også modtager undervisning, skal familien betale voksen – Familiekontingent. (kr.410,00 – 1/2 årlig) 

(B) Børnefamiliekontingent – to/flere børn kr. 960,00
To eller flere børn, der modtager undervisning. Forældre er omfattet af medlemskabet. (kr.500,00 – 1/2 årlig) 

(C-1) Voksen – enkeltkontingent, nybegynder kr. 820,00
Enkeltperson med “selvstændig økonomi”, dvs. egen bolig bofællesskab osv. (kr. 480,00 – 1/2 årlig første halvår og kr. 380,00 – det andet halvår) 

(C-2) Voksen – enkeltkontingent kr. 720,00
Enkeltperson med “selvstændig økonomi”, dvs. egen bolig bofællesskab osv. (kr. 380,00 – 1/2 årlig) 

(D) Voksen – familiekontingent kr. 900,00
Flere voksne med samme adresse. (kr. 470,00 – 1/2 årligbe) 

(E) Hjælperkontingent kr. 120,00
Frivillige hjælpere, der ikke er ledsagende, samt alle som aflønnes som svømmeinstruktører og livreddere. Alle, som modtager kørselsgodtgørelse. 

(P) Passive eller tørsvømmere kr. 90,00
Medlemmer, der tidligere har været aktive, som i dag betaler for at modtager “Plask”. De har også mulighed for at deltage på udflugter og ved juleafslutning.